16/02/2005

My poetry series

(Một góc khu công nghiệp Xuyên Á-Đức Hoà-Long An
One view of Xuyen A industrial park-My Hanh Nam ward-Duc Hoa District- Long An Province)

Please click here to read and enjoy it.

Bài viết liên quanKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét