16 thg 2, 2014

Ý nghĩa của chữ Thử (暑)

Sau đây là một  cách giải thích ý nghĩa của chữ Thử (暑):
Y nghia cua chu thu
  • Ý nghĩa: nắng, nóng
  • Số nét:12
  • Cách đọc:
    • Kun:あつ(い)
    • On:ショ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...