3 thg 2, 2014

Ý nghĩa của chữ Tá (借)

Sau đây là một cách giải thích ý nghĩa của chữ Tá (借):
Y nghia cua chu ta
  • Ý nghĩa: Cho vay, cho mượn
  • Số nét:10
  • Cách đọc:
    • Kun:か(らる)
    • On:シャク


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...