15 thg 2, 2014

Ý nghĩa của chữ Sở(所)

Sau đây là một cách giải thích ý nghĩa của chữ Sở (所):
Y nghia cua chu so
  • Ý nghĩa: Nơi chốn
  • Số nét:8
  • Cách đọc:
    • Kun:とこ、ところ、ーところ、どころ
    • On:ショ
    • Tên:せ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...