8 thg 2, 2014

Ý nghĩa của chữ Tập (集)

Sau đây là một cách giải thích ý nghĩa của chữ Tập (集):
Ý nghĩa của chữ Tập
  • Ý nghĩa: Đậu, Hợp, Góp lại
  • Số nét:12
  • Cách đọc:
    • Kun:あつ(まる)、あつ(める)、つど(う)
    • On:シュウ
    • Tên:あつまり、ず


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...