31 thg 1, 2014

Ý nghĩa của chữ Thất (室)

Sau đây là một cách giải thích ý nghĩa của chữ Thất (室):
Y nghia cua chu that
  • Ý nghĩa: Nhà, Vợ
  • Số nét: 9
  • Cách đọc:
    • Kun:もろ
    • On:ジツ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...