2 thg 1, 2014

Ý nghĩa của chữ Kiến (建)

Sau đây là một cách giải thích ý nghĩa của chữ Kiến (建):
Y nghia cua chu kien
  • Ý nghĩa:Thiết lập, xây dựng
  • Số nét:9
  • Cách đọc:
    • Kun:た(つ)、た(て)、た(てる)、ーだ(て)
    • On:ケン、コン
    • Tên:たけ、たつ、たて


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...