11 thg 1, 2014

Ý nghĩa của chữ Hắc (黒)

Sau đây là một cách giải thích ý nghĩa cho chữ Hắc (黒):
Y nghia cua chu Hac
  • Ý nghĩa: Sắc đen, tối đen
  • Số nét:11
  • Cách đọc:
    • Kun:くろ、くろ(い)、くろ(ずむ)
    • On:コク
    • Tên: 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...