6 thg 12, 2013

Ý nghĩa của chữ Hồi (回)

Sau đây là một cách lý giải ý nghĩa của chữ Hồi (回):
Y nghia cua chu hoi
  • Ý nghĩa: Hồi, hiệp, lần
  • Số nét:6
  • Cách đọc:
    • Kun:か.える,まわ.しー,ーまわ.し,まわ.す,ーまわ.す,ーまわ.ら,まわ.る,ーまわ.る,もとお.る
    • On:エ,カイ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...