4 thg 12, 2013

Ý nghĩa của chữ Hoạ (画)

Sau đây là một cách giải thích ý nghĩa của chữ Hoạ (画):
Y nghia cua chu hoach
  • Ý nghĩa: Bức tranh, nét vẽ
  • Số nét:8
  • Cách đọc:
    • Kun:えが.く,かぎ.る,かく.する,はからごと,はかる
    • On:イ,カイ,カク,ガ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...