2 thg 12, 2013

Ý nghĩa của chữ Hạ (夏)

Sau đây là một cách giải thích ý nghĩa của chữ Hạ (夏):
Y nghia cua chu ha
  • Ý nghĩa: Mùa hè
  • Số nét:10
  • Cách đọc:
    • Kun:なつ
    • On:カ,ガ,ゲ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...