16 thg 7, 2010

Webinar:Technological history of Firebird - 3 decades of innovations

Webinar do Ann Harrison trình bày lúc 14:00 08/04/2010.
Tải toàn bộ webinar về tại đây (zip, 10.5MB)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...